Списък на забранените предмети

Следните категории стоки, при никакви обстоятелства не трябва да бъдат публикувани в сайта kupuvalnik.com:

 

 • Оръжия, боеприпаси и военна екипировка, взривни, отровни, токсични и други опасни вещества и предмети, радиоактивни материали и порнографски материали, както и наркотични и психотропни вещества;
 • Всички елементи, които нарушават или възпрепятстват прилагането на правата на трети лица;
 • Откраднато имущество;
 • Подправени парични знаци и подправени пощенски марки за плащане;
 • Акции и други ценни книжа;
 • Чуждестранна валута;
 • Спам база данни, продукти и услуги, които могат да допринесат за неразрешено разпространение;
 • Бази данни, съдържащи лична информация;
 • Материали, съдържащи държавна, банкова или търговска тайна;
 • Предмети и материали, чиято продажба е в нарушение и / или свързаните с него трети страни права, права върху търговски марки и патенти;
 • Материали, които нарушават неприкосновеността на личния живот, които накърняват достойнството и репутацията на бизнес на физически и юридически лица;
 • Наркотици, биоактивни добавки и медицинско оборудване (както и спринцовки, игли, скалпели и др.);