Причина за блокиране

    Ако нашите администратори констатират някои от следните условия изброени по - долу без предупреждения ще блокират Вашия акаунт (регистрацията в сайта kupuvalnik.com):

 

 • Които имат противозаконно, противоречащо на моралните норми, оскърбително текстово или графично съдържание;
 • Публикуването в сайта на едни и същи стоки / услуги, независимо от това дали те са разположени в различни региони или в различни категории;
 • Които не съответстват или частично не съответстват с конкретния раздел на сайта;
 • Без точно и детайлно описание на предлаганата стока, услуга, дейност или работа;
 • Които съдържат повече от един брой предлагани услуги или стоки, или съобщения от общ характер;
 • Създаването на повече от един акаунт от един потребител;
 • Които съдържат некоректна или погрешна информация;
 • С цена или характеристики, различни от упоменатите в обявата;
 • Със снимки или графика, които не съответстват на конкретното предложение, съдържащо се в текста на обявата;
 • Които съдържат снимки с прекалено ниско качество;
 • Със снимки или графика, съдържащи прекалено ярък фон, неестествени цветове, размножена или по друг начин открояваща се снимка;
 • Които съдържат специални символи, излишни интервали, точки и пр. препинателни знаци, набор на еднакви или безсмислени букви, а също така и текст, който не се отнася към съдържанието на обявата;
 • Ненужното използване на главни букви, специални знаци, думите (Спешно,Предупреждение и т.н.) и други средства за привличане на  внимание в заглавие, описание или рекламни снимки;
 • Публикуване на обяви с цел реклама на портали, форуми, сайтове за запознанства и т.н.;
 • Които по какъвто и да е начин нарушават Авторските права и запазени търговски марки;
 • Публикувани на други езици освен на български или английски, и такива, съдържащи текст на български език, набран чрез транслитерация (латиница);
 • Които съдържат множество правописни грешки;
 • За които се изисква пълно или частично предплащане на стоката или услугата;
 • Обяви, които са ориентирани към събирането на информация за ползвателите;
 • За които се получават множество жалби;
 • Публикуване на информация в сайта (в заглавието, текст или снимки) на еротика, порнографско, нецензурно, екстремистки или други, които не съответстват с политиката на съдържание kupuvalnik.com;
 • С предложения, в които не са посочени основни детайли и особености на продукта или услугата;
 • Предлагащи стоки и услуги, обект на лицензиране, освен ако обявата не съдържа точна контактна информация за компанията и номера на лиценза на съответния продукт.
 • Предлагащи тютюневи изделия, алкохол (с изключение на бутиков / колекционерски), прекурсори, медикаменти с контролен режим, опасни вещества, а също така стоки без необходимия сертификат, съответстващ на нормите на EC;
 • Предлагащи имитационни стоки или стоки с контрабанден произход;
 • Присъствие в обявата или в потребителско име и лого, търговски марки, ако потребителят няма основателна причина за правото да ги използва;
 • Присъствието в заглавието на обявата и описанието на чужд език или с латински букви;
 • Обяви за предоставяне на финансови услуги (кредити, събиране на дългове,ипотеки, гаранции и т.н.);
 • Обяви за работа във видеочатове, еротични фото - и видеосесии;
 • Обяви за предлагани услуги с окултен характер (магьосничество,ясновидство,гадания,астрология и пр.);
 • Обяви за събиране на депозити, такси, плащания и дарения от всякакъв вид;
 • Обяви, съдържащи телефонни номера с добавена стойност (импулсни);
 • Обяви със съмнителни предложения за работа;
 • Обяви за помощ;
 • Със снимки или графика, съдържащи логотипове, реклама или идентификатори на други сайтове за обяви;
 • От други сайтове за обяви.
 
 
      Имайте предвид, че при констатиране от наша страна на нарушаване на правилата на публикуване в сайта следва Вашия акаунт да се блокира, независимо от това дали използва платени услуги или не.
 
      При блокиране на Вашия акаунт платените от Вас услуги  не Ви се възстановяват.