Нашите правила

    Преди да публикува обяви всяко физическо лице или фирма е длъжно да се запознае с правилата и общите условия на сайта  kupuvalnik.com, които са необходими, за да се гарантират равни условия за всички потребители в сайта.

   

   Плащане за допълнителни услуги не е гаранция, че рекламата няма да бъде блокирана, ако Вие сте нарушили някое правило.

 

Прилагане на Правилата:

     Администраторите на сайта премахват всички обяви, съдържащи нарушения на общите правила. В случай на груби или повторни нарушения, контактните данни на Ползвателя се поместват в специален Списък на ограниченията за публикуване на обяви. Стойността за публикуването на премахнати платени обяви не се възстановява. В случай на закриване на акаунта на регистриран потребител, поради системни нарушения на правилата и общите условия, това автоматично означава изтриване на публикуваните от него обяви.

     При регламентирано изискване, идентификационните данни и архивът с действията на Ползвателя се предоставят на органите на МВР и съдебните власти в писмен или електронен вид.

Отговорност и ограничение на отговорността:

    Ползвателят (подателят на обява или фирма) носи пълната материална и друга отговорност за съдържанието на подадената от него информация, както пред сайта за обяви kupuvalnik.com, така и пред трети лица, в случаите на нарушаване на правилата на сайта за обяви, на законодателството на Република България, на авторските права и право на собственост, на правата на търговска марка и знак, както и в случаите на причинени имуществени или морални щети и неудобства на трети лица.

     "Адвансед Кодинг Ентърпрайз" ООД, не носи отговорност за съдържанието на обявите и фирмите, както и евентуални вреди или неудобства, възникнали от работата или недостъпността на сайта.

     Правилата и Условията за публикуване на сайта kupuvalnik.com  могат да бъдат променяни или допълвани и влизат в сила при публикуване в сайта.

    Дата: 05.05.2014 год.